ΧΑΟΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ - ΒΟΛΟΣ - ...

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ [ΦΩΝΗ] ΔΗΜΗΤΡΗΣ [ΚΙΘΑΡΑ/ΦΩΝΗ]
ΛΕΩΝΙΔΑΣ [ΚΙΘΑΡΑ] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ [ΜΠΑΣΟ]
ΜΙΜΗΣ ΚΑΛΑΤΣΗΣ [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ

1.CHAOS IΙ [1998 - CD] φωτο1 

 

ΜΙΑ [1]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΧΑΟΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ