ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ - 1989

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

1.REHEARSAL [1989 - DEMO TAPE] φωτο1

1.ΒΑΓΟΤΟΜΗ VOLUME 1 [1993 - TAPE] φωτο2

 

ΜΙΑ [1]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ