ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΔΡΑΠΕΤΕΣ - ... - ...

ΒΑΣΙΛΗΣ [ΦΩΝΗ/ΚΙΘΑΡΑ] ΝΙΚΟΣ [ΚΙΘΑΡΑ]
ΧΡΗΣΤΟΣ [ΜΠΑΣΟ]
ΑΝΤΡΕΑΣ [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ

1.CHAOS I [1996 - CD] φωτο1 

 

ΔΥΟ [2]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΔΡΑΠΕΤΕΣ