ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΣΥΛΛΟΓΕΣ > FUCK THE LOT OF VIEW VOL. 1

 

::: FUCK THE LOT OF VIEW VOL. 1 :::

 

 

[2014 - TAPE]

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ:
STAND AGAINST VIVISECTION RECORDS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τ.Θ. 1456
65110
ΚΑΒΑΛΑ

 

ERA OF FEAR / ΠΑΝΔΗΜΙΑ / LUFTSLOTT (ΣΟΥΗΔΙΑ) / ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΣΥΛΛΟΓΕΣ > FUCK THE LOT OF VIEW VOL. 1