ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΣΥΛΛΟΓΕΣ > DIYΣΚΕΥΕΣ

 

::: DIYΣΚΕΥΕΣ :::

 

 

[2010 - CD]

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ:
20TH CENTURY JUNKS

 

CANCERBREED / DUCKY BOYZ / ΒΑΛΠΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΑ / C.S.J. / ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΗΧΟΙ / VELOCITY / EVOTION / ΤHIRTY NTIRTY / ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / ΤΣΟΠΑΝΑ RAVE / ΓΙΑΠΛΟΥ / ΟΛΕΘΡΙΟ ΡΗΓΜΑ / ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ / Ν.Ι.Β. / ΙΣΟΒΙΑ / SOBERPHOBIA