ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΣΥΛΛΟΓΕΣ > 12 RAW GREEK GROUPS

 

::: 12 RAW GREEK GROUPS :::

 

 

[1988 - LP]

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ:
WIPE OUT

 

PANX ROMANA / VILLA 21 / MELTING ASHES / SCORIA / NEW ROSE / BRUSH / FEEDBACKING THE GRASS / HIP T WAH / TRIPMAKERS / GROUPIES / DREAMRUNNERS / FLOWERS OF ROMANCE