ΣΑΠΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ - ... - ...

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ
1.ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ [... - TAPE] φωτο1

 

ΜΙΑ [1]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΣΑΠΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ