ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1985

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ

Χ


 

Χ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ