ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΣΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ [ΦΩΝΗ/ΚΙΘΑΡΑ] ΠΙΚΑΣ [ΚΙΘΑΡΑ/ΦΩΝΗ]
ΧΡΗΣΤΟΣ [ΜΠΑΣΟ] ΑΔΑΜ [ΤΥΜΠΑΝΑ]


https://www.f...com/pages/Πεμπτη-Καστα/684013048305473

Χ

Χ

Χ

Χ


 

ΔΕΚΑ [10]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΣΤΑ