ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΚΙΑ - ΞΑΝΘΗ - ...

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

1.ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΚΙΑ [... - DEMO TAPE] φωτο1
Χ

 

Χ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΚΙΑ