ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ - ΑΘΗΝΑ - 2005

ΝΙΚΟΣ [ΦΩΝΗ] ΜΙΛΤΟΣ [ΚΙΘΑΡΑ]
ΘΕΜΙΣ [ΜΠΑΣΟ] ΑΝΔΡΕΑΣ [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ
n_punkoi@yahoo.com
Χ

1.ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ [2005 - DEMO CD] φωτο1

Χ


 

ΜΙΑ [1]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ