ΜΙΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ...

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

 

Χ