ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ - 2011

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ [4]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ