ΙΣΟΒΙΑ - ... - ...

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

1.ΑΠΟΒΑΣΗ [2004 - CD] φωτο1

1.DIYΣΚΕΥΕΣ [2010 - CD] φωτο2

 

ΜΙΑ [1]