ΓΗΣ ΜΑΔΙΑΜ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 1996

ΜΗΤΣΟΣ [ΦΩΝΗ] ΑΛΕΞΗΣ [ΚΙΘΑΡΑ]
ΘΟΔΩΡΗΣ [ΜΠΑΣΟ] ΘΥΜΙΟΣ [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ
Χ
Χ

1.ΓΗΣ ΜΑΔΙΑΜ [1999 - TAPE] φωτο1
Χ

 

ΤΡΕΙΣ [3]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΓΗΣ ΜΑΔΙΑΜ