ΕΣΚΟΥΛΑΠΙΟΥΣ - ΑΘΗΝΑ - 1981

Σχηματίστηκαν στο Παγκράτι, στην Αθήνα το 1981.

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 

Χ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΕΣΚΟΥΛΑΠΙΟΥΣ