ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 1992

... [ΦΩΝΗ] ... [ΚΙΘΑΡΑ]
... [ΜΠΑΣΟ] ... [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

1.ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ '92 [1992 - TAPE] φωτο1
2.ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ '01 [2001 - CD] φωτο2
1.ΑΠΟΔΡΑΣΗ [1994 - TAPE] φωτο3

 

ΜΙΑ [1]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ