ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΑΘΗΝΑ - 1988

ΣΟΥΖΑΝΑ [ΦΩΝΗ] ΣΤΑΜΑΤΗΣ [ΚΙΘΑΡΑ]
ΑΓΓΕΛΟΣ [ΜΠΑΣΟ] ΝΕΡΩΝΑΣ [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ

Χ


 

ΠΕΝΤΕ [5]

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ