ΑΝΑΘΕΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1986

ΧΑΡΗΣ [ΦΩΝΗ/ΜΠΑΣΟ] ΜΙΧΑΛΗΣ [ΚΙΘΑΡΑ]
ΝΙΚΟΣ 'ΟΥΖΑΚΙΑΣ' [ΤΥΜΠΑΝΑ]


Χ

Χ

Χ

Χ

Χ


 

Χ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ > ΑΝΑΘΕΜΑ